กว่า..เก้าอี้จะตั้ง..

เคยไหม ??? เวลาที่เราคิดจะทำอะไรสักอย่าง.. ที่ท้าทายความสามารถของเรา.. ….เราจะต้องใช้ความพยายามหลายต่อหลายครั้ง... ….จึงจะทำสิ่งนั้นได้ส......

อ่านต่อ

คิดบวก ชีวิตบวก

เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่าง......

อ่านต่อ

ฆ่าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสุข?

เคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่า ฆ่าอะไรจึงจะไม่บาปและมีความสุขด้วยนะ พระองค์ตรัสว่าโกธัง ฆัตตะวา สุขัง เสติฆ่าความโกรธได้มีความสุข ฆ่าความโกรธได้ มีความสุ......

อ่านต่อ
view